Universidad de Granada Digibug
 

Repositorio Institucional de la Universidad de Granada >
2.-Revistas >
Impossibilia. Revista internacional de estudios literarios >
Impossibilia,_11 - 2016 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10481/47724

Title: O “real/histórico” ao servizo da ficción. Usos da Historia e da realidade en Resistencia, de Rosa Aneiros
Authors: Rivadulla Costa, Diego
???metadata.dc.contributor.illustrator???: Barrio, Iñaki
Issue Date: 30-Jun-2016
Abstract: Rosa Aneiros é, desde a publicación de Resistencia no ano 2002, unha escritora consolidada no sistema literario galego, cuxa produción reflicte unha preferencia especial por crear mundos ficticios en que a presenza da realidade histórica, sobre todo da historia recente, é determinante. Ao longo deste estudo achegarémonos a Resistencia, novela ambientada na época da ditadura salazarista portuguesa (1933-1974), para analizar o emprego do elemento “real/histórico”, é dicir, os usos da historia e da realidade, e en que medida estes pesan sobre a trama da obra. Deste xeito, farase unha aproximación inicial á novela expoñendo os principais recursos empregados, referindo os episodios históricos narrados e aclarando os signos de historicidade presentes.
Since Resistencia was published in 2002, Rosa Aneiros has become an established writer within the Galician literary system. Her production reflects a special preference for creating a fictional world where the presence of historical reality, especially recent history, is decisive. In order to analyse this “real/historical” element and its use, we are going to approach Resistencia, a novel set in the Salazarian dictatorship (1933-1974), and the extent to which this impacts on the plot of the play. Thus, a previous approach to the novel was done presenting the main used resources, recounting the historical told events and clarifying the historical sings of the novel.
Publisher: Asociación Cultural Impossibilia
Description: Ilustración: "Don Quijote curado en la venta", Iñaki Barrio (Teatro Click)
Versión del editor: http://ojs.impossibilia.org/index.php/impossibilia/article/view/26
Series/Report no.: Miscelánea;1
Keywords: Rosa Aneiros
Novela histórica
Narrativa galega actual
Literatura galega contemporánea
Historia de Portugal
Salazarismo
Estado Novo
Historical novel
Current Galician narration
Contemporary Galician literature
History of Portugal
URI: http://hdl.handle.net/10481/47724
ISSN: 2174-2464
Rights : Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License
Citation: Rivadulla Costa, D. O “real/histórico” ao servizo da ficción. Usos da Historia e da realidade en Resistencia, de Rosa Aneiros. Impossibilia, 11: 125-148 (2016). [http://hdl.handle.net/10481/47724]
Appears in Collections:Impossibilia,_11 - 2016

Files in This Item:

File Description SizeFormat
06-Rivadulla-Costa.pdf234.29 kBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

This item is licensed under a Creative Commons License
Creative Commons

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! OpenAire compliant DSpace Software Copyright © 2002-2007 MIT and Hewlett-Packard - Feedback

© Universidad de Granada