Universidad de Granada Digibug
 

Repositorio Institucional de la Universidad de Granada >
2.-Revistas >
Impossibilia. Revista internacional de estudios literarios >
Impossibilia, 9 - 2015 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10481/47181

Title: As Figuraciós de Luís Seoane como creación híbrida
Authors: Rei Castro, Micaela
???metadata.dc.contributor.illustrator???: Seoane, Luis
Issue Date: Apr-2015
Abstract: As Figuraciós de Luís Seoane son unha obra de carácter híbrido, en que se acada o máis alto grao de fusión entre o elemento literario e o elemento plástico. O vínculo entre estes dous ámbitos artísticos confórmase como unha constante na totalidade da obra do autor, encontrándose no conxunto do seu traballo múltiples casos de paralelismos temáticos e motivos similares ou idénticos. Así, as Figuraciós encádranse como unha actividade creativa coherente tanto coa concepción interartística defendida por Seoane, como co seu universo creativo.
Figuraciós by Luís Seoane is a hybrid work that achieves the highest possible degree of fusion between the literary and the plastic arts. The link between these artistic areas is a constant in this author’s body of work, existing within his multiple works sets having thematic parallelisms and similar or identical motifs. In this way, Figuraciós falls within the framework of coherent creative activity with both its interartistic conception as defended by Seoane, as well as Seoane’s creative universe.
Publisher: Asociación Cultural Impossibilia
Description: Ilustración: "Anxela Davis", Luís Seoane. El resto de ilustraciones, todas de Luís Seoane.
Acceso: http://ojs.impossibilia.org/index.php/impossibilia/article/view/10
Series/Report no.: Interacciones Artísticas;1
Keywords: Figuraciós
Seoane, Luis
Hibridismo
Literatura
Plástica
Hybridism
Literature
Plastic Arts
URI: http://hdl.handle.net/10481/47181
ISSN: 2174-2464
Rights : Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License
Citation: Rei Castro, Micaela. "As Figuraciós de Luís Seoane como creación híbrida". Impossibilia, 9: 168-193 (2015). [http://hdl.handle.net/10481/47181]
Appears in Collections:Impossibilia, 9 - 2015

Files in This Item:

File Description SizeFormat
IA-9-1.pdf4.44 MBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

This item is licensed under a Creative Commons License
Creative Commons

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! OpenAire compliant DSpace Software Copyright © 2002-2007 MIT and Hewlett-Packard - Feedback

© Universidad de Granada